Aqva Hotel & Spa in Rakvere

Open map
Local time:
23:56:04
Open

🕗 Opening hours

SundayOpen 24 hours
MondayOpen 24 hours
TuesdayOpen 24 hours
WednesdayOpen 24 hours
ThursdayOpen 24 hours
FridayOpen 24 hours
SaturdayOpen 24 hours
4, Parkali, 44308, Rakvere, EE Estonia
Contacts phone: +372 326 0000
Website: www.aqvahotels.ee
Latitude: 59.348042, Longitude: 26.357367
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Hannele Suutarinen

  Hannele Suutarinen

  ::

  Hotelli mielestämme kaikin puolin hyvä. Siisti ja rauhallinen. Palvelu kiitettävää ja aamupala sekä ruuat maittavia. Kylpylässä sekä vesi että ilma tosi lämmintä. Eipä tarvinut palella. Ainut jota naisena kaipasin oli peili pöytähyllykön yläpuolelta seinältä. Hiuksien laittoon se olisi kiva.

 • Annika Pärtel

  Annika Pärtel

  ::

  Täiesti super koht: väga lastesõbralik, mugavad peretoad, tasemel spa teenused, ülimaitsev toit, täpselt meie perele sobiv perepakett, meie pere lemmik, tuleme kindlasti veel!

 • Artur Andreson

  Artur Andreson

  ::

  Hea koht lõõgastamiseks kuid kui tahad lõbutseda siis soovitan muid kohti kuid ka seal on lõbus. Toredad saunad ja mõnusad basseinid ning ka hotell.

 • Mar R

  Mar R

  ::

  Korduvalt perega antud spaad külastanud ja stabiilselt positiivne mulje. Vastuvõtulauas alati äärmiselt asjalikud ja abivalmis teenindajad olnud. Veekeskus mõnus, hulk basseine ja saunasid igale maitsele. Restoranis väga uhked road, mis tekitavad kindlasti luksusliku tunde, kuid samas vahel sooviks menüüst ka midagi lihtsamat leida kõhutäiteks.

 • Николай Лагуткин

  Николай Лагуткин

  ::

  Великолепное сооружение! Достойное во всех отношениях! Гидромассажный бассейн просто поражает своими возможностями: это и тропический дождь и каскадный падающий поток воды и громадный воздушный шар - источник волн высотой почти до метра. А возможность выплыть в открытый бассейн зимой, когда за бортом минус 15 градусов - это великолепно! Количество бань такое, что можно сбиться со счёта. Пожалуй не хватает только японской бани - фурако. Рекомендую обязательно посетить этот Аквацентр в Раквере. Он этого достоин!

Nearest Amusement park:

📑 All categories in Estonia

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4