Seværdigheder i Estland

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

1870

Dødsfald

68

Coat of arms: Estland

13:41:16

EE

Landekode ISO

+372

Telefonopkald

Europe/Tallinn

Tidszone

Tallinn

Hovedstad

Mest populære byer

ElvaTartumaa Amt
Befolkning:5 648
HaabneemeHarjumaa Amt
Befolkning:5 634
HaapsaluLäänemaa Amt
Befolkning:9 838
JõgevaJõgevamaa Amt
Befolkning:5 143
JõhviIda-Virumaa Amt
Befolkning:10 398
KärdlaHiiu Amt
Befolkning:3 287
Karksi-NuiaViljandimaa Amt
Befolkning:1 554
KeilaHarjumaa Amt
Befolkning:9 775
Kilingi-NõmmePärnumaa Amt
Befolkning:1 671
KiviõliIda-Virumaa Amt
Befolkning:5 088
Kohtla-JärveIda-Virumaa Amt
Befolkning:34 394
KundaLääne-Virumaa Amt
Befolkning:3 034
KuressaareSaare Amt
Befolkning:13 276
LaagriHarjumaa Amt
Befolkning:5 214
LihulaPärnumaa Amt
Befolkning:1 214
MaarduHarjumaa Amt
Befolkning:15 189
MustveeJõgevamaa Amt
Befolkning:1 269
NarvaIda-Virumaa Amt
Befolkning:56 103
OtepääValgamaa Amt
Befolkning:2 167
PaideJärvamaa Amt
Befolkning:8 078
PaldiskiHarjumaa Amt
Befolkning:3 626
PärnuPärnumaa Amt
Befolkning:39 375
PeetriHarjumaa Amt
Befolkning:5 214
PõltsamaaJõgevamaa Amt
Befolkning:4 050
PõlvaPõlvamaa Amt
Befolkning:5 458
RakvereLääne-Virumaa Amt
Befolkning:15 413
RaplaRaplamaa Amt
Befolkning:5 132
SaueHarjumaa Amt
Befolkning:5 640
SillamäeIda-Virumaa Amt
Befolkning:12 989
Suure-JaaniViljandimaa Amt
Befolkning:1 064
TallinnHarjumaa Amt
Befolkning:430 805
TapaLääne-Virumaa Amt
Befolkning:5 428
TartuTartumaa Amt
Befolkning:93 715
TõrvaValgamaa Amt
Befolkning:2 740
TüriJärvamaa Amt
Befolkning:5 064
ValgaValgamaa Amt
Befolkning:12 334
ValkseHarjumaa Amt
Befolkning:138
ViljandiViljandimaa Amt
Befolkning:17 525
VirtsuPärnumaa Amt
Befolkning:608
VõruVõrumaa Amt
Befolkning:12 022

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning