Hospital i Narva

Åben kort
Lokal tid:
16:13:20

Ambulatoorne taastusravi

Estonia
hospitalLæs mere

Метадоновый центр

Karja 6c, Narva
hospitalLæs mere

Taastusravi osakond

Karja 6, Narva
hospitalLæs mere

Psühhiaatria osakond

Karja 6, Narva
hospitalLæs mere

Narva Hoolduskeskus

Ancis Daumani 4b, Narva
hospitalLæs mere

ЦУ НАРВСКАЯ БОЛЬНИЦА

Haigla 7, Narva
hospitalLæs mere

Patoloogia osakond

Kooli põik 2a, Narva
hospitalLæs mere

Sisehaiguste osakond

Haigla 5, Narva
hospitalLæs mere

Taastusravi osakond

Haigla 5, Narva
hospitalLæs mere

Erakorralise meditsiini kliinik

Haigla 1a, Narva
hospitalLæs mere

Kirurgiakliinik

Haigla 1a, Narva
hospitalLæs mere

📑 Alle kategorier i Narva

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning